Tác phẩm 九龍造福 Cửu Long Tạo Phúc

Trong “Đạo Hóa thiên” ghi rằng: “Ủy đạo thì hư hóa thần, thần hóa khí, khí hóa hình, hình sinh nên vạn vật do vậy mà tắc. Dụng đạo thì hình hóa khí, khí hóa thần, thần hóa hư, hư minh nên vạn vật thông”

Các tác phẩm thuộc nhóm 9DRAGONS 九龍造福


Những giá trị 9 Dragons mang lại

1) Thổi vào trong cuộc sống không khí Vui tươi, Cởi mở và Những điều tích cực. Đó là các giá trị

 • Sẻ chia
 • Quan tâm
 • Gần gũi

 • Trò chuyện
 • Đoàn kết
 • Giúp đỡ

Một làn gió mới – Sinh khí cho cuộc sống

9 Dragons bring happiness (Cửu Long Tạo Phúc)

2) Ánh sáng tri thức

3) Tư tưởng tự do

4) Phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế

5) Chu trình phát triển

Văn hoá –> Công nghệ, thông tin, tri thức –> Kinh tế, thương mại, đầu tư

Văn hoá – Công nghệ – Kinh tế

 • Hệ toạ độ 3 trục XYZ
 • Phát triển bằng phương thức gia tăng giá trị đồng đều trên 3 trục toạ độ
 • Kết quả là vẽ lên khối cầu lớn dần. Bản chất của khối cầu là ONE, trong triết lý ONE – tất cả là một

9 Dragons nghiên cứu và phát triển

Tạo ra những thứ hữu ích giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người

1) Nghiên cứu, khai thác, thu thập

 1. Nghiên cứu các giá trị văn hoá truyền thống đem lại những lợi ích gì cho cuộc sống của người hiện đại trong xã hội ngày nay

 2. Nghiên cứu về lịch sử các vùng đất, các quốc gia, các chủng tộc, những con người làm thay đổi lịch sử.

  Rút ra những bài học có giá trị như thế nào cho cuộc sống và sự phát triển của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, xã hội, quốc gia.

 3. Nghiên cứu về Công nghệ

  Công nghệ đã làm thay đổi cuộc sống của loài người, xã hội, cá nhân như thế nào.

  Những lợi ích và các tác động tiêu cực của công nghệ với con người.

 4. Khai thác, tổng hợp, chắt lọc tri thức. Đóng gói thành các hướng dẫn cụ thể.

  Các hướng dẫn giúp thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận. Để từ đó định hình nên các thói quen, hành vi mới có lợi cho sự phát triển của cá nhân, doanh nghiệp

 5. Khai thác, thu thập, và định hướng các dòng chảy thông tin nhằm mục đích tác động tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển

 6. Nghiên cứu các tác động của thông tin và tri thức tới sự phát triển

 7. Nghiên cứu, tìm hiểu về các thách thức mới, cũng la các cơ hội mới được tạo ra do sự vận động và phát triển của thế giới, xã hội

 8. Nghiên cứu mô hình truyền thông mới, mô hình xuất bản số đã có những tác động như thế nào tới sự phát triển

 9. Nghiên cứu mô hình thương mại điện tử đã chuyển dịch nền kinh tế và thói quen, lối sống của người dân như thế nào

 10. Nghiên cứu về các hệ thống giá trị mới được hình thành trong kỷ nguyên số

  • Công dân mạng, cư dân mạng (Netizen)
  • Nền tảng số (Platform)
  • Truyền thông xã hội (Social media)
  • Xuất bản kỹ thuật số (Digital publishing)
  • Công nghệ nguồn mở (Opensource technology)
  • Công nghệ chuỗi khối (Blockchain)
  • Tiền tệ kỹ thuật số (Cryptocurrency)
  • Các loại tài sản kỹ thuật số (Digital assets)

 11. Nghiên cứu về sự chuyển dịch của các ngành nghề, các nhóm (tầng lớp) người trong xã hội

  • Ngành xuất bản
  • Ngành thương mại
  • Ngành giáo dục
  • Ngành tài chính
  • Ngành văn hoá
  • Ngành thủ công mỹ nghệ
  • Nghề quản lý
  • Nghề bán hàng
  • Nghề dạy học
  • Nghề sáng tác

2) Phát triển

 • Phát triển các nền tảng số để giải quyết các vấn đề của xã hội theo cách thức mới hơn, thuận tiện hơn, đem lại nhiều giá trị to lớn hơn

 • Phát triển các con người mới có những năng lực vượt trội với sự hài hoà về văn hoá và lối sống.
  Có được sự vượt trội nhờ do biết cách sử dụng các thành tựu về tri thức, công nghệ, nắm bắt các thông tin mới nhất về sự thay đổi

 • Kiến tạo các giá trị Chân Thiện Mỹ cho xã hội

 • Tạo ra, gia tăng sự giàu có cho xã hội

[Mục đích tối thượng: Vì con người – Vì xã hội – Vì sự phát triển]

___

Ngày viết: 05.10.2021

Ngày xuất bản: 16.10.2021

★★★★★

9 CON RỒNG LỚN CÙNG TẠO NÊN TÁC PHẨM

Tác phẩm 九龍造福 Cửu Long Tạo Phúc

Every man without passions has within him no principle of action, nor motive to act.
Truth is the torch that gleams through the fog without dispelling it.
Genius is nothing but continued attention.

Credits:

THK, Hải Khang, Thanh Hải, Quang Vũ, Trung Vũ, Trí Khang, Đại Vũ